کسب و کارها > کارخانه

شوینده و پاک کننده

تولید انواع شوینده

شهرک صنعتی آرا سنج-خیابان اقاقیای جنوبی
شوینده و پاک کننده

تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده دست

شهرک صنعتی لیا-خیابان کاوشگران-خیابان توانایی-خیابان ولایت-پلاک300
شوینده و پاک کننده

تولید محصولات شوینده

شهرک صنعتی لیا-بلوار صنعتگران شمالی-خیابان فن آوری غربی
شوینده و پاک کننده

تولید انواع شامپو و شوینده

شهرک صنعتی آراسنج-خیابان یاسمن-خیابان اقاقیای جنوبی
شوینده و پاک کننده

تولید فراورده های آرایشی،بهداشتی و شوینده

شهر صنعتی البرز-بلوار سهروردی-رو به روی مجتمع ورزشی شهرک صنعتی البرز-مجتمع شهید چمران
شوینده و پاک کننده

تولید مایع سفیدکننده،مایع ظرفشویی،انواع شوینده و ...

تاکستان-شهرک صنعتی خرمدشت-بلوار امام خمینی-میدان استاندارد-بلوار اندیشه-نبش میدان فناوری
شوینده و پاک کننده

تولید کاغذ تیشو

شهرک صنعتی لیا-خیابان کوشش